Nyt fra petanqueafdelingen

petanquemarts2018

Mandag den 8. januar 2018 tog petanque afdelingen hul på det nye år. I strålende sol, helt vindstille og minus 4 grader mødte 13, godt påklædte, spillere op. På trods af de frosthårde baner, var spillet på et højt niveau. Afdelingens godt 30 medlemmer fortsætter petanquespillet resten af vinteren, mandag og onsdag kl. 10-12. Der bliver snart travlhed med årsmøde i afdelingen og senere generalforsamling i ØAI. Planlægningen af forårets og sommerens turneringer er allerede overstået, idet der allerede 22. januar var planlægningsmøde vedr. 5 byturneringen mellem Ebeltoft, Ryomgård, Grenaa, Auning og Øster Alling. Forårsturneringen i DGI bliver uden deltagelse fra Øster Alling Fra 1. april flyttes petanque om mandagen til kl. 18.30. Således spilles der mandag aften kl. 18.30 og onsdag kl. 10.00.

Den 21. februar afvikledes årsmødet i petanqueafdelingen. 24 medlemmer deltog. Der er indbetalt kr. 7.650 i kontingenter. Overskuddet er på 4.886 kr. Svend Aage Simonsen blev genvalgt som formand. Herdis Hedegaard som sekretær og Orla Lund som turneringsleder. Da Grenaa ikke kan stille hold til 5 byturneringen bliver denne igen en 4 by turnering. Der deltager 8 spillere fra hver by og turneringen indledes 25. april i Auning. Der var enighed om ikke at afvikle nogen turnering i forbindelse med sommerfesten. Derimod besluttedes det at afholde et hyggearrangement i slutningen af maj. Det besluttedes at lave en afskærmning i petanquehuset mod syd.

Petanque var i sin tid en del af den såkaldte ”Onsdagsklub”. Onsdagsklubben består stadig, idet der spilles kort hver onsdag kl. 10-12 i klubhuset. Der spilles whist. De fleste deltagere har været med siden starten i begyndelsen af årtusindet. Det siger sig selv at nogle er faldet fra i løbet af årene. DERFOR er der brug for nyt blod. HVIS du er kortspiller og har FRI onsdag formiddag, vil man gerne stærkt opfordre dig til at møde op og deltage i denne hyggelige aktivitet. Der startes altid med morgenkaffe kl. 9.30 og så går man i gang kl. 10.00.