Krolf

120 krolfspillere i Øster Alling

Tirsdag den 28. maj samledes 120 krolfspillere fra hele Østjylland til DGI stævne i Øster Alling. Det var den lokale klub Norddjurs krolfklub der lagde baner til. I Idrætsforeningens store telt samledes man fra morgenstunden til kaffe og instruktion. Ansvaret for at rammerne for stævnet var i orden, var lagt i hænderne på Norddjurs krolfklub, som høstede megen anerkendelse fra deltagerne for varetagelsen af denne opgave. Det var DGI der stod for den tekniske afvikling af de mange kampe. Stævnet sluttede ved 15 tiden med uddeling af præmier til vinderne. I sommerens løb afvikles en række lignende stævner rundt omkring i Østjylland

Kampene blev afviklet på det smukke anlæg i Øster Alling