Krolf

Beretning fra Krolf til generalforsamlingen 30. marts 2022

Fra 1. januar 2021 blev vi en afdeling under ØAI. Jeg vil ikke trætte med hvad det har adstedkommet af chikane fra Norddjurs krolf, der er en klub der består af de der ikke ønskede at være en del af fællesskabet i ØAI. Vi må konstatere at vi befinder os på kommunal jord, hvor vi så har anlagt et krolfanlæg. Det er kommunens opfattelse at anlægget kan benyttes af andre end os, jfr. Folkeoplysningslovens bestemmelser. Det forhold at det er os der har etableret anlægget, giver os – efter kommunens mening – ikke særrettigheder. Vi er yderligere underlagt et kommunalt bookingsystem, som kender fra idrætshallerne, når vi ønsker spilletid

I årets løb har vi mistet 3 medlemmer. Poul Gregersen som afgik ved døden og 2 der bor i Randers, men som valgte at spille i Uggelhuse, der var nærmere deres bopæl. Vi har dog fået 1 nyt medlem og arbejder ihærdigt på at få flere især i Øster Alling. Vi har stort set haft mulighed for at spille hele vinteren 2 gange ugentlig, tirsdag og fredag kl. 13 og efter 1. april kl. 14.

Vi bruger ØAI bladet til at informere om vore aktiviteter. Vi sendte en jule- og nytårshilsen til krolfklubberne i Holbæk og Ørsted med ønsket om en nærmere kontakt. Det har nu resulteret i at vi arrangerer et lille krolfstævne omfattende de 3 foreninger fredag den 3. juni kl. 14 i Øster Alling. På et afdelingsmøde den 8. marts blev budgetforskal for 2022 godkendt og Gunnar Kvist, Steen Dybdal og Orla Lund valgt til afdelingsudvalget med Orla som formand.

Vinder Dame: Bodil Sørensen. Vinder Herre: Orla Lund. Vinder Par: Poul Erik Hansen og Preben Nielsen.