Petanque ser frem mod foråret

På det netop overståede årsmøde i petanque afd. 22.2.2017 blev der truffet en række beslutninger der rækker frem mod foråret. Selv om en 14-16 medlemmer har holdt formen vedlige vinteren igennem med spil mandag og onsdag formiddage, er det alligevel glædeligt at vi snart går over til foråret hvor mandags petanque flyttes til mandag aften kl. 18.30. Det sker fra 3. april. Onsdag er det fortsat kl. 10.00. Der er tilmeldt 2 hold til DGI’s forårsturnering og et 8 mands m/k hold til 5 byturneringen der i år har deltagelse af Ebeltoft, Ryomgård, Grenaa, Auning og Øster Alling. Første afdeling afvikles i Auning onsdag d. 26. april.

2017 - Petanque

Efter årsmødet nød man et stykke smørrebrød m.m.

Derefter går det slag i slag frem til 20. sept. hvor der er afslutning i Ebeltoft. Det blev endvidere besluttet at afvikle en petanqueturnering lørdag d. 3. juni kl. 13 som led i Sommerfesten.

Svend Aage Simonsen blev genvalgt som formand, Herdis Hedegaard som sekretær og turneringsansvarlig Orla Lund. Kontingent uforandret 300/150 kr. Det bemærkes at petanqueafd. har et overskud på 6000 kr. Der var enighed om at bruge nogle af pengene på maling, så petanquehuset kan males. Hvilket medlemmerne udfører i løbet af foråret. Til morgenbanko til Sommerfesten stiller afdelingen som sædvanlig folk til rådighed.