Petanque har forladt vintersæsonen…

vinter slut

Onsdag den 4. april indvarslede Øster Alling petanque forårs- og sommersæsonens start. 21 petanquespillere, svarende til 77,7% af medlemsskaren var mødt frem i det herlige forårsvejr, der endelig var kommet. Der spilles frem over hver mandag kl. 18.30 og onsdag kl. 10.

Den eneste turnering vi deltager i er 5 byturneringen. I vinterens løb, havde Grenaa meddelt at de ikke kunne stille hold, og derfor meldte fra. Der blev således tale om en 4 byturnering. Men så kom der bud fra Bønnerup petanque, om de måtte være med. Så nu er det igen en 5 byturnering, bestående af Ebeltoft, Ryomgård, Auning, Bønnerup og Øster Alling. Første afdeling afvikles i Auning onsdag den 25. april. Derefter går det slag i slag i henholdsvis Øster Alling 16. maj, Ebeltoft 13. juni, Ryomgård 15. august og Bønnerup 5. september. Turneringen afsluttes med et stævne i Ebeltoft 19. september, hvor der er spisning og præmieoverrækkelser. Der spilles kl. 10 alle steder.

Til sommerfesten holder vi hyggeaften fredag de. 1. juni fra kl. 20. Der er åbent for alle der har lyst til et spil petanque.

28. februar 2018 – Minus 6 grader og vindstyrke 11 fra øst

20180228

——-var det der beredte 10 petanquespillere da de tog petanquebanen i besiddelse kl. 10. Fornemmelsen af at stå på nordpolen var til at føle på. Det lød som glas der splintrede, når petanquekuglen ramte den dybfrosne bane. På trods af forholdene var spillet trods alt på et højt niveau, selv om kuglerne, ind imellem, tog nogle uforudsigelige baner. Men bare man er klædt på til forholdene, kan man såmænd have det ret så fornøjeligt i sådan et slags vejr, som en bemærkede. På trods af det, gik tankerne 2 måneder frem, til lune forårsvinde, udsprungne træer og buske – og knap så meget tøj på kroppen.

Nyt fra petanqueafdelingen

petanquemarts2018

Mandag den 8. januar 2018 tog petanque afdelingen hul på det nye år. I strålende sol, helt vindstille og minus 4 grader mødte 13, godt påklædte, spillere op. På trods af de frosthårde baner, var spillet på et højt niveau. Afdelingens godt 30 medlemmer fortsætter petanquespillet resten af vinteren, mandag og onsdag kl. 10-12. Der bliver snart travlhed med årsmøde i afdelingen og senere generalforsamling i ØAI. Planlægningen af forårets og sommerens turneringer er allerede overstået, idet der allerede 22. januar var planlægningsmøde vedr. 5 byturneringen mellem Ebeltoft, Ryomgård, Grenaa, Auning og Øster Alling. Forårsturneringen i DGI bliver uden deltagelse fra Øster Alling Fra 1. april flyttes petanque om mandagen til kl. 18.30. Således spilles der mandag aften kl. 18.30 og onsdag kl. 10.00.

Den 21. februar afvikledes årsmødet i petanqueafdelingen. 24 medlemmer deltog. Der er indbetalt kr. 7.650 i kontingenter. Overskuddet er på 4.886 kr. Svend Aage Simonsen blev genvalgt som formand. Herdis Hedegaard som sekretær og Orla Lund som turneringsleder. Da Grenaa ikke kan stille hold til 5 byturneringen bliver denne igen en 4 by turnering. Der deltager 8 spillere fra hver by og turneringen indledes 25. april i Auning. Der var enighed om ikke at afvikle nogen turnering i forbindelse med sommerfesten. Derimod besluttedes det at afholde et hyggearrangement i slutningen af maj. Det besluttedes at lave en afskærmning i petanquehuset mod syd.

Petanque var i sin tid en del af den såkaldte ”Onsdagsklub”. Onsdagsklubben består stadig, idet der spilles kort hver onsdag kl. 10-12 i klubhuset. Der spilles whist. De fleste deltagere har været med siden starten i begyndelsen af årtusindet. Det siger sig selv at nogle er faldet fra i løbet af årene. DERFOR er der brug for nyt blod. HVIS du er kortspiller og har FRI onsdag formiddag, vil man gerne stærkt opfordre dig til at møde op og deltage i denne hyggelige aktivitet. Der startes altid med morgenkaffe kl. 9.30 og så går man i gang kl. 10.00.

Nyt fra petanqueafdelingen

Sommeren er nu ved at være overstået – hvis der da har været nogen?? Men vi holder humøret højt i petanqueafdelingen. Hver mandag aften og onsdag formiddag sommeren igennem, har der været aktivitet på petanqueanlægget. Engang i september, hvor vi ikke kan se om aftenen, flytter petanque om mandagen til om formiddagen kl. 10. I DGI’s Forårsturnering deltog 2 hold. Hold 1 blev næstsidst i sin pulje, medens hold 2 indtog sidstepladsen i sin pulje. Begge hold skulle deltage i det afsluttende stævne i Hasselager, men på Hold 1 var der flere der ikke kunne den dag og hold 2 måtte, p.g.a. sygdom hos en af spillerne, i sidste øjeblik melde afbud. I 5 byturneringen resterer der 2 turneringsrunder i h.h.v. Ryomgård den 16. august og Grenaa 6. september. Her indtager Øster Alling 2. pladsen efter Auning, men stadig med mulighed for at vinde turneringen.

Vi havde ikke tilmeldt hold til Norddjurs kommunemesterskab. Det blev afholdt i Allingåbro den 22. juli. Der var vist kun tilmeldt hold fra 3 klubber. Det er også et besynderligt tidspunkt man har lagt arrangementet på, midt i sommerferien!

Vi kan glæde os over at vi fortsat får nye medlemmer, som føler sig tiltrukket af den gode atmosfære der er i afdelingen og godt vil deltage i det gode spil som petanque jo er.

201707 petanque

I forbindelse med årets sommerfest, afvikledes en lille petanqueturnering, som blev vundet af Helga Poulsen og Elly Kvist. på 2. pladsen Ketty Rasmussen og Niels Erik Johansen. 3. pladsen deltes af Birthe Pedersen og Erik Thuesen og Bodil og Orla, idet de 2 hold stod helt lige.

 

Orla Lund

Nyt fra petanqueafdelingen

Aldrig har så mange petanquespillere gæstet Øster Alling som onsdag den 17. maj, hvor 2. afd. af 5 byturneringen i petanque blev afviklet. I alt 40 spillere fra h.h.v. Auning, Grenaa, Ryomgård, Ebeltoft og Øster Alling, indtog banerne. Endog 2 græsbaner måtte tages i brug, idet vort anlæg kun rummer 8 baner. Alle byer gæstes i løbet af sommeren. Det hele afsluttes den 20. sept. i Ebeltoft, med hyggeligt samvær, spisning og præmieoverrækkelse. Først afd, af turneringen afvikledes i Auning den 25. april. Her indtog Øster Alling 1. pladsen med Auning, Ryomgaard, Grenaa og Ebeltoft på de følgende pladser. Dette mønster gentog sig ikke helt i Øster Alling, hvor værterne var så venlige at overlade 1. pladsen til Auning, medens de selv indtager 2. pladsen. Det er Ældre Sagen i Ebeltoft der i sin tid tog initiativ til denne turnering, og står for den tekniske afvikling. Rigtig mange petanquespillere fra de 5 byer deltager i løbet af sommeren i kampene. Der er 8 spillere på hvert hold. Men det er ikke altid de samme der deltager hver gang. De 2 hold der er med i DGI turneringen er ved at have færdigspillet deres kampe i de 2 puljer. Hold 1, har spillet alle deres kampe og er blevet nr. 3 ud af 4 hold med 9 point. Hold 2 mangler en kamp og indtager pt. 2 pladsen med 6 point, men mangler 1 kamp. Det skal bemærkes at nr. 3 og 4 mangler h.h.v. 2 og 3 kampe, så hvorvidt placeringen holder vides ikke i skrivende stund. Lørdag den 17. juni er der finalestævne i Hasselager, hvor begge hold deltager. Orla Lund

Sommersæsonen er startet i petanque

sommer

Mandag den 3. april var der trængsel i petanquehuset. Efter en lang vinter, hvor vejret har tilladt at vi har kunnet spille uden aflysninger, påbegyndtes sommersæsonen kl. 18.30. Sommer er ensbetydende med deltagelse i diverse turneringer og stævner. Midt i april starter DGI’s forårsturnering, hvor vi har 2 hold tilmeldt. Hold 1, med Henny og Sv. Aa. Simonsen, Niels Erik Johansen og Bjarne Sørensen er i pulje med IFM Ryomgård, Vennerne 2 og SMIFF 3. Hold 2, med Else Larsen, Ketty Rasmussen, Edith Pedersen, Frede Jacobsen og Orla Lund er i pulje med SMIFF 2, Vennerne 1 og Kvik Ramten. I slutningen af juni er der afsluttende stævne i Hasselager.

5 byturneringen starter op 26. april i Auning. Derefter spilles der 17. maj i Øster Alling, 14. juni i Ebeltoft, 16. august i Ryomgård og 6. sept. i Grenaa. Den 20. sept. er der afslutning i Ebeltoft. Der spilles med 6 m/k hold, i alt deltager 12 spillere fra Øster Alling. Der spilles fortsat mandag kl. 18.30 og onsdag kl. 10.00 på anlægget på Øster Alling stadion.

Til sommerfesten afvikles en petanqueturnering lørdag eftermiddag den 3. juni kl. 13.00. Alle er velkomne. Tilmelding til turneringen skal ske i petanquehuset eller til Svend Å. Simonsen tlf.  61 752455 e mail simonsen@dlgpost.dk eller Orla Lund tlf. 30 434383 e mail erikorla@gmail.com senest onsdag den 31. maj.

 

 

 

Petanque ser frem mod foråret

På det netop overståede årsmøde i petanque afd. 22.2.2017 blev der truffet en række beslutninger der rækker frem mod foråret. Selv om en 14-16 medlemmer har holdt formen vedlige vinteren igennem med spil mandag og onsdag formiddage, er det alligevel glædeligt at vi snart går over til foråret hvor mandags petanque flyttes til mandag aften kl. 18.30. Det sker fra 3. april. Onsdag er det fortsat kl. 10.00. Der er tilmeldt 2 hold til DGI’s forårsturnering og et 8 mands m/k hold til 5 byturneringen der i år har deltagelse af Ebeltoft, Ryomgård, Grenaa, Auning og Øster Alling. Første afdeling afvikles i Auning onsdag d. 26. april.

2017 - Petanque

Efter årsmødet nød man et stykke smørrebrød m.m.

Derefter går det slag i slag frem til 20. sept. hvor der er afslutning i Ebeltoft. Det blev endvidere besluttet at afvikle en petanqueturnering lørdag d. 3. juni kl. 13 som led i Sommerfesten.

Svend Aage Simonsen blev genvalgt som formand, Herdis Hedegaard som sekretær og turneringsansvarlig Orla Lund. Kontingent uforandret 300/150 kr. Det bemærkes at petanqueafd. har et overskud på 6000 kr. Der var enighed om at bruge nogle af pengene på maling, så petanquehuset kan males. Hvilket medlemmerne udfører i løbet af foråret. Til morgenbanko til Sommerfesten stiller afdelingen som sædvanlig folk til rådighed.