Krolf

Nyt fra Krolf

Maj 2021

I sidste nr. af ØAI bladet fortalte vi at ØAI havde godkendt en sammenlægning med Norddjurs krolfklub. På en ekstraordinær generalforsamling – holdt i det fri – den 19. december, besluttedes det enstemmigt at Norddjurs krolfklub blev sammenlagt med Øster Alling Idrætsforening med virkning fra 1. januar 2021 og blev en afdeling under navnet Øster Alling Idrætsforening krolf. En proces, der startede på generalforsamlingen i Norddjurs krolfklub i efteråret 2019, var således tilendebragt. Ikke alle var dog tilfredse med dette resultat, idet Steen Jensen oprettede en klub med navnet Øster Alling krolf, der senere har ændret navn til Norddjurs krolf. I vinterens løb har opmærksomme læsere af Folkebladet, kunne følge stridighederne mellem de 2 parter. Vores holdning er den at vi i vort lille bysamfund skal bestræbe os på at samle de idrætslige aktiviteter i Øster Alling Idrætsforening. Der er ikke brug for klubber der tilbyder samme aktivitet, som man kan finde i idrætsforeningen. Derfor har vi opfordret medlemmer af Norddjurs krolf til at melde sig ind i ØAI, når de ønsker at benytte de faciliteter vi har på vort idrætsanlæg. I øvrigt spiller vi krolf tirsdag kl. 13 og lørdag kl. 10. Den 3. juni afvikler DGI et krolftræf i Øster Alling med deltagelse af 100 krolfspillere fra Østjylland.

December 2020

På en ekstraordinær generalforsamling i Norddjurs krolfklub lørdag den 19. december, der afholdtes i det fri på terrassen ved krolfhuset på stadion, besluttede medlemmerne enstemmigt, at klubben sammenlægges med ØAI med virkning fra 1. januar 2021 og fra denne dato bliver en afdeling i ØAI under navnet ØAI Krolf.

ØAI’s hovedbestyrelse havde på sit møde d. 9. december besluttet at imødekomme Norddjurs Krolfklubs anmodning af 3. marts d.å. om sammenlægning med ØAI med virkning fra 1. januar 2021. Generalforsamlingen var berammet til start kl. 10, på terrassen ved klubbens læskur. Oprindeligt skulle den være afholdt onsdag den 16. i klubhuset, men grundet corona restriktionerne måtte den flyttes til afholdelse udendørs lørdag.

Kort før mødestart mødte ordensmagten, i form af 2 venlige betjente, op på pladsen. De havde fået oplyst at der skulle foregå et møde på pladsen. Efter at de havde konstateret at der herskede ro og orden og med formaning om overholdelse af de gældende coronarestriktioner, forlod de atter stedet. Vi kan så gisne om hvem der ønskede at skade klubben gennem en sådan henvendelse!!! Men det er betryggende at ordensmagten tager sine pligter alvorligt, så selv små opgaver – og anonyme henvendelser prioriteres så højt!

Herefter kunne generalforsamlingen sættes i gang. I første omgang med kaffe og rundstykker og en lille en til ansigtet, hvorefter formanden Orla Lund glædede sig over den store opbakning fra medlemmerne. Grundet forsamlingsforbuddet var der kun 10 til stede. Men et antal medlemmer havde allerede afgivet deres stemme og straks gået igen. Til dirigent valgtes Svend Aage Simonsen, som konstaterede den ekstraordinære generalforsamling lovligt indvarslet. Der var kun 1 pkt. på dagsordenen. Det er der redegjort for i indledningen til denne artikel. Formanden sluttede med at takke for fremmødet og vi ser nu frem til et godt samarbejde med ØAI fra 1. januar.

Der var også tid til et par runder krolf efter generalforsamlingen. Den nuværende formand Orla og den tidligere Steen Sørensen var så ”ubeskedne” at besætte 1. og 2. pladsen!! I det nye år starter krolf igen tirsdag den 5. januar kl. 13 og efterfølgende lørdag kl. 10. Nye såvel som gamle spillere er velkomne.

Oktober 2020

Indvielsen af ”krolfhuset” 3.10.2020

De bange anelser om hvorvidt vejret holdt blev gjort til skamme lørdag den 3. oktober. Frygten for regn viste sig at være ubegrundet. Det blæste godt, men læbæltet, der omkranser krolfanlægget, holdt vinden væk. Man startede med morgenkaffe på den overdækkede terrasse, hvorefter de 16 fremmødte blev delt ind i 4 hold til en lille turnering i dagens anledning. Til bedste herre, dame og par var der, foruden æren, vinpræmier.

Frokosten bestod af grillpølser, øl og sodavand. Der var annonceret med åbent hus om eftermiddagen. Der kom ikke så mange, hvilket kan skyldes vejret. Men de ivrige krolfspillere benyttede lejligheden til at dyste mod hinanden. Det er ikke sikkert at alle ved hvad krolf er. Kort fortalt er det en blanding af golf og krocket. Man bruger en stok til at slå med og en kugle til at slå på. Denne kugle skal i et hul. Banen har 12 huller og det drejer sig om at komme igennem banen med færrest slag. Vi har et super anlæg med 3 baner. Hvis du kunne være interesseret i at spille krolf, spiller vi tirsdag kl. 13 og lørdag kl. 10. Vi spiller året rundt.

Vinder Dame: Bodil Sørensen. Vinder Herre: Orla Lund. Vinder Par: Poul Erik Hansen og Preben Nielsen.